Maak kennis met het Griefelprogramma!

Een stimulerend ontwikkelingsprogramma voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Dit programma helpt kinderen belangrijke vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor hun groei. Het Griefelprogramma biedt kinderen ondersteuning voor zelfregulatie op diverse gebieden, zoals gedrag, emoties en taal, te bevorderen. Aanvankelijk wordt het (zelf)regulatieproces van het kind begeleid door een volwassene.

Emotionele vaardigheden

Het Griefelprogramma biedt kinderen hulpmiddelen zoals: het leren kennen van hun zintuigen, het herkennen van lichamelijke signalen en emoties in je lichaam, het toelaten, voelen en verdragen van deze gewaarwordingen, en het verwoorden ervan. Het programma bestaat uit 10 sessies die in groepsverband gegeven worden aan kinderen. Elke sessie heeft een vaste structuur waarin de kinderen spelenderwijs op avontuur gaan met Stokkie het Stokstaartje en zijn dierenvrienden in het dierenbos. Hier leren ze vaardigheden die hen helpen om met hun gewaarwordingen om te gaan en die ze in hun dagelijkse leven kunnen toepassen.

Bovendien is het een heel spannend en plezierig avontuur voor de kinderen met veel herkenning en voorspelbaarheid. Het programma kan preventief aangeboden worden aan groepen kinderen op (speciale) basisscholen of op de reguliere kinderopvang. Denk hierbij aan het begin van het schooljaar om als klas/groep met elkaar te verbinden en samen vaardigheden aan te leren die het hele schooljaar goed van pas kunnen komen. Ook kan het programma ingezet worden voor kleinere groepjes kinderen met leer- of gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of extra zorgbehoeften.

Wil je meer weten over het programma of heb je interesse? Neem gerust contact met mij op!