Ontdek de unieke kracht van elk kind

Voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, maar ook andere ontwikkelingsgebieden van kinderen

Ontdek en groei

Ga mee op ontdekkingstocht naar de binnenwereld van kinderen!
Bij KidsExpress worden groepsprogramma's en groepsactiviteiten aangeboden voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar oud, waarin zij zichzelf diep van binnen gaan verkennen en vanuit daar zullen groeien in wie zij zijn en hoe zij in de wereld staan. Door middel van interactieve activiteiten en programma's leren kinderen via spelenderwijze methodes en spelvormen hun binnenwereld en emoties te begrijpen, hoe zij daar mee om kunnen gaan, ontdekken zij hun unieke talenten en krachten en maken zij kennis met thema's om hun buitenwereld beter te begrijpen

Voorleesactiviteiten

Voorlezen bij KidsExpress stimuleert de taalontwikkeling en andere aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Onze interactieve voorleesactiviteiten, met of zonder themagerichte activiteiten, helpen kinderen verhalen te ontdekken en hun ervaringen te verwerken. Deze activiteiten zijn beschikbaar voor scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken en andere locaties.

Emotieregulatie programma

Kinderen helpen emoties te begrijpen en ermee om te gaan, is essentieel voor hun ontwikkeling. Door een speelse methode en een programma van 10 bijeenkomsten leren kinderen in kleine groepjes hun emoties te herkennen en reguleren. Deze activiteiten zijn beschikbaar voor scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.