Ontdek de unieke kracht van ieder kind

KidsExpress gaat op ontdekkingstocht naar de binnenwereld van kinderen.

Ontdek en groei

Bij KidsExpress worden groepsprogramma's en groepsactiviteiten aangeboden voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar oud, waarin zij zichzelf diep van binnen gaan verkennen en vanuit daar zullen groeien in wie zij zijn en hoe zij in de wereld staan.

Door middel van interactieve activiteiten en programma's leren kinderen via spelenderwijze methodes en spelvormen hun binnenwereld en emoties te begrijpen, hoe zij daar mee om kunnen gaan, ontdekken zij hun unieke talenten en krachten en maken zij kennis met thema's om hun buitenwereld beter te begrijpen.​

Voorleesactiviteiten

Voorlezen bij KidsExpress stimuleert de taalontwikkeling en andere aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Onze interactieve voorleesactiviteiten, met of zonder themagerichte activiteiten, helpen kinderen verhalen te ontdekken en hun ervaringen te verwerken. Deze activiteiten zijn beschikbaar voor scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken en andere locaties.

Griefelen

De Griefelmethodiek, kortweg Griefelen genoemd, is ontwikkeld door Eveline Beerkens en Dinco Verhelst. De interventie is bedoeld om jonge kinderen (2,5-7 jaar) te ondersteunen bij de ontwikkeling van emotieregulatie: de vaardigheid om signalen van je lichaam te (h)erkennen en hier op een goede manier mee om te gaan. Benieuwd waarom dit zo belangrijk is en op welke manier Griefelen daar een bijdrage aan levert?

Geef je kind de kans om zichzelf te ontdekken en te groeien bij KidsExpress